Auto

Wegenbelastingvrij

Alle auto's zonder BPM en wegenbelasting
Alle auto's | BPM | Wegenbelasting | Groen rijden | Nieuws | Meer

Voorwaarden

Disclaimer

De op deze website weergegeven informatie is uitsluitend van zeer globale, niet-deskundige en niet-professionele aard. De inhoud van de websites is gebaseerd op persoonlijke meningen en ervaringen, deze hoeven niet algemeen geldend te zijn.

Aan de informatie op de websites kunnen geen enkele rechten worden ontleend. Handelingen en activiteiten naar aanleiding van de informatie die is verstrekt op de websites, inclusief het opvolgen van enig advies dat is gegeven op de websites, zijn geheel voor eigen risico. Consulteer altijd een deskundige en/specialist over het betreffende onderwerp.

Verantwoording vergelijking

Deze website geeft eventueel een vergelijking van producten en/of diensten weer. De vergelijking is tot stand gekomen op de wijze zoals bij het vergelijkingsoverzicht is vermeld. De vergelijking is mogelijk niet volledig. De getoonde producten en/of dienstenbetreffen doorgaans advertenties. De uitgever verdient aan het plaatsen van deze advertenties. Het is mogelijk dat met name of enkel producten en/of dienstenzijn opgenomen waarvan de aanbieder bereid is om advertenties aan de uitgever aan te bieden. Hierdoor kan het voorkomen dat producten en/of dienstenin de vergelijking ontbreken.

Rol uitgever website

Indien de website financiŽle producten behandelt, dan betreft dit algemene, indicatieve informatie danwel advertentieruimte van financiele dienstverleners. De uitgever van de website is geen financieel dienstverlener, en daarmee in het bijzonder (doch niet uitsluitend) bedoeld een aanbieder en/of bemiddelaar van leningen, hypotheken, verzekeringen en andere financiŽle producten.
De door de uitgever van de website getoonde informatie is niet bedoeld als advies en/of ter vervanging van een advies, van welke aard of hoedanigheid dan ook. De uitgever van de website raadt haar bezoekers aan om een persoonlijk, deskundig advies aan te vragen bij een financieel dienstverlener. De uitgever van de website kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor een financieel product, dienst of advies dat aan de bezoeker wordt voorgelegd. Deze aansprakelijkheid berust uitsluitend bij de adverterende financiele dienstverlener.

Copyright

Deze website is auteursrechtelijk beschermd. Niets op deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever van deze website.
De uitgever van de website beoogt op geen enkele wijze inbreuk te doen op geldende wet- en regelgeving en/of op de rechten van anderen. Graag vernemen wij van u als u van mening bent dat uw (auteurs-)rechten worden geschaad. Richt uw e-mail aan nederlandse.websites @ gmail . com .

Privacybeleid en cookiesbeleid

Deze website maakt gebruik van en plaatst mogelijk cookies op uw computer. Wilt u dit niet, verlaat dan de website. Lees meer over cookies.(C) 2011 Wegenbelastingvrij.net | Home | Wegenbelastingvrij | Contact & Voorwaarden