Elektrische auto wegenbelastingvrij tot en met 2020

Sinds 2014 zijn auto’s die geen CO2-uitstoot hebben, dus volledig elektrisch aangedreven auto’s en met waterstof aangedreven auto’s, vrijgesteld van de motorrijtuigenbelasting, ofwel de wegenbelasting. Zeker is dat deze regeling in elk geval geldt tot en met 2020. Wat de situatie is daarna, dus per 2021, is nog niet bekend. Wel is de verwachting dat de vrijstelling in stand zal worden gehouden.

Vrijstelling wegenbelasting tot 2025

De Rijksoverheid heeft zichzelf hoge duurzame doelstellingen aangemeten in verband met bredere Europese afspraken, waarbij het verlagen van de CO2-uitstoot een belangrijke doelstelling is. Een van de manieren om dat terug te dringen, is het aanmoedigen van elektrisch rijden. Daarom wordt verwacht dat de vrijstelling voor elektrische auto’s van motorrijtuigenbelasting voor meerdere jaren zal gelden. Gemeld wordt dat elektrische auto’s tot 2025 vrijgesteld blijven van de belasting van personenauto’s en motorrijwielen en van motorrijtuigenbelasting.

Aanschafsubsidie per 2021

En nog sterker; diverse bronnen melden dat er per 2021 zelfs een subsidie voor particulieren zal gaan gelden. Er wordt gesproken over een aanschafsubsidie van 6.000 euro als je per 2021 een elektrische auto koopt.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *